Jäsen- ja liittymismaksut 2022:
Aikuiset: liittymismaksu 50 €, jäsenmaksu 67 €.
Juniorit (2001 syntyneet ja nuoremmat): ei liittymismaksua, jäsenmaksu 33 €.

Kohta edellisen vuoden kotiseura: 2021 kotiseura ja mainitse kyseisessä kohdassa, mikäli haluat kotiseuraksi ViGS:n 2022.

Suostumus kohtaan 4 on pakollinen, jotta henkilö voidaan hyväksyä seuran jäseneksi.

Kampanja koodilla: vigs uudet jäsenet saavat liittymis- ja jäsenmaksut yhteishintaan 80€.

  Jäsenhakemus

  2. Pelitaito

  3. Kotiseura


  ei

  4. Suostumus (Henkilötietolaki 5.12.2018/1050)

  Henkilötietojen kerääminen ja julkaisu
  Jokaisen golfarin tiedot kerätään seuroilta Suomen Golfliiton keskusrekisteriin automaattisesti seurojen omista rekistereistä. Tietoja käytetään hyödyksi Golfliiton painattamissa jäsen- ja tasoituskorteissa, seurojen omissa tarkoituksissa jne., joissa tietoja voidaan käyttää normaalisti.

  Mutta kun tietoja tarvitaan muissa yhteyksissä, kuten kilpailuilmoittautumisissa ja ajanvarauksessa muihin kuin omaan seuraan, tarvitaan henkilön suostumus tietojen käyttöön. Samoin julkaisuun internetissä tarvitaan pelaajan suostumus.

  Julkaiseminen
  Pelaajan jäsennumero, nimi, seura ja tasoitus ovat ne tiedot, joita pelaajasta näytetään keskusrekisterissä, kun sitä käsittelee vieras seura. Tarkemmat henkilötiedot ovat käytettävissä pelaajan omalla seuralla.

  Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen myös siihen, että kilpailutulokset ja tasoitustiedot tullaan julkaisemaan internetissä.

  Suostumus
  Henkilötietojen käyttöä varten tarvitaan siis henkilön oma yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus. Keskusrekisteriin on rakennettu oma menettelyohjelma suostumuksen kirjaamiseksi rekisteriin. Rekisterissä on näin erikseen kohta, joka täytetään kun henkilö on antanut suostumuksensa. Mikäli jäsen ei ole antanut suostumusta, tietää rekisteri sen automaattisesti ja ei näytä tietoja niissä tapauksissa, joissa tietojen julkaisemiseksi suostumusta tarvitaan. Tällöin kieltäytyneestä pelaajasta näytetään vain sallittu tieto, esim. tasoituslistalla jäsennumero ja pelkkä tasoitus ilman nimeä.

  Lisätietoja osoitteista www.golf.fi/it ja www.tietosuoja.fi .