Seuran syyskokous kutsu 2023

  • 6.11.2023

Seuran syyskokous kutsu 2023

Vierumäen Golfseura ry:n syyskokous pidetään lauantaina 2.12.2023 klo 12:00 Urheiluhallin luentokaaressa sali 12…

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 8§:n mukaiset asiat.

 

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§ Valitaan yhdistyksen erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle uusi

6§ Valitaan muiden hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet

7§ Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varamies

8§ Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut sekä tarvittavat erääntymisajankohdat

9§ Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 7 §:n rajoissa

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa

Hallitus