Syyskokouksen 2021 päätöksiä…

  • 9.12.2021

Syyskokouksen 2021
päätöksiä…

Syyskokouksessa tehtiin seuraavat päätökset…

Hallitukseen valittiin: Jyrki Aaltonen, Pasi Luumi, Anne Valkjärvi, Pekka Aalto, Mikael Back ja Martha Nipuli.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Pekkala ja varamieheksi Kirsti Varis.

Jäsen- ja liittymismaksut pysyvät ennallaan: Aikuiset jäsenmaksu 67€ ja liittymismaksu 50€, Juniorit jäsenmaksu 33€ ja ei liittymismaksua. Hallituksella oikeus tehdä kampanjoita jäsen- ja liittymismaksua alemmalla hinnalla. Eräpäivä helmikuun viimeinen päivä 2022.

Hyväksyttiin sääntömuutos. (Lähetetty PRH:en hyväksyttäviksi)