SEURAN VUOSIKOKOUS KUTSU 2021

  • 25.2.2021

SEURAN VUOSIKOKOUS KUTSU 2021

Vierumäen Golfseura ry Vuosikokous kutsu 2021

Aika:                                   28.3.2021 klo 14:00 alkaen

Paikka:                                Kokous pidetään internetin etäyhteydellä

Ilmoittautuminen:              Ilmoittautumiset 25.3.2021 klo 12:00 mennessä Golfboxiin

HUOM!

Teknisistä syistä kokoukselle oli asetettu määräaika Golfbox ilmoittautumiseen, mutta Vuosikokoukseen voi ilmoittautua vielä ilmoittautumisajan päätyttyä kokouksen alkuun asti soittamalla seuran sihteerille Jyrki Aaltoselle 040 – 817 2018 tai sähköpostitse [email protected]. (Lisätty 25.3.2021 11:15)

 

Esityslista

 

1§                  Kokouksen avaus

2§                  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3§                  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§                  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§                  Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6§                  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7§                  Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio

8§                  Puheenjohtajan valinta tästä vuosikokouksesta vuoden 2022 syyskokoukseen asti

9§                  Muut asiat

 

Huomioikaa, että kokoukseen on ilmoittauduttava, jotta kokoukseen osallistujille voidaan lähettää sähköpostitse kokouskutsu etäyhteydellä toimitettavaan kokoukseen ennen kokouksen alkua. Etäyhteyttä varten tarvittavat koodit lähetetään vain kokoukseen ilmoittautuneille ja ne ovat henkilökohtaiset.

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedot löytyvät täältä

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyy täältä

Voit lukea myös puheenjohtajan vaihdoksesta täältä