Seuran syyskokous

 • 25.10.2020

Seuran syyskokous

Seuran syyskokous pidetään Urheiluhallilla 15.11 sunnuntaina kello 16:00.

Korona saattaa vaikuttaa kokouksen läpivientiin. Pyydämme jäsenistöä seuraamaan seuran nettisivuja mahdollisista muutoksista.

Syyskokouksen agenda:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 • Valitaan muiden erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varamies
 • Vahvistetaan liittymis-ja jäsenmaksut sekä tarvittavat erääntymisajankohdat
 • Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 7 §:n rajoissa
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntöjen kohtia syyskokoukseen liittyen:

4 § Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja, sekä jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kuitenkin siten, että erovuorossa on puolet tai lähinnä puolet jäsenistä. Valitun hallituksen kausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Toiminnantarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen vuosikokouksen loppuun.

7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen Yhdistyksen syys-ja vuosikokouksen kokouskutsu on asetettava nähtäväksi yhdistyksen kotisivulle, sekä lähetettävä sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen syys-ja vuosikokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun 15 päivää ja syyskokous ennen joulukuun 15 päivää.