Vuosikokouskutsu 2020

  • 8.2.2020

Vuosikokouskutsu 2020

Seuran vuosikokous pidetään Urheiluhallin auditoriossa la 14.3.2020 klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8§.n mukaiset asiat:

– Kokouksen avaus

– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Hyväksytään kokouksen työjärjestys

– Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

– Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin (29.2 mennessä), jotta kokouskutsu voidaan päivittää seuran nettisivuilla.

 

Tervetuloa,

Hallitus