Vuosikokous 2019

 • 6.2.2019

Vuosikokous 2019

Vuosikokouskutsu, joka lähetetään myös sähköpostitse jäsenistölle.

 

ViGS ry VUOSIKOKOUS 2019

Paikka:          Vierumäki Resort Hotel (VRH), Vierumäki

Aika:              3.3.2019 sunnuntai, kello 18:00 alkaen. kokoustila Calgary.

Kutsutut:        ViGS ry jäsenet

 1. Avaus
 • Seuran puheenjohtajan puheenvuoro sekä kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 • Valitaan kokoukselle:
  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • Kaksi ääntenlaskijaa
 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Kokouksen työjärjestys
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 1. Toimintakausi 2018
 • Esitetään ViGS ry vuosikertomus
 • Esitetään ViGS ry tilinpäätös
 • Esitetään toiminnantarkastajan lausunto
 1. Tilinpäätös ja vastuuvapaus
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 1. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio
 • Esitetään toimintasuunnitelma sekä talousarvio kaudelle 2019
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio kaudelle 2019
 1. Muut asiat
 • Käsitellään muut esille tuotavat asiat
 1. Kokouksen päättäminen

ViGS